GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE EKONOMİK BÜYÜME: CES VE TRANSLOG ÜRETİM FONKSİYONU YAKLAŞIMI

Küçük Resim Yok

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, temelde üretim sürecinde kullanılan emek girdisi artırılarak dış borç alma gereksiniminin bir dereceye kadar azaltılabileceği varsayımına dayanmaktadır. Çalışmada, CES üretim fonksiyonu ve translog üretim fonksiyonunu kullanılarak sermaye, emek ve enerji tüketimi girdi faktörleri ile gelişmekte olan 22 ülke için ekonomik girdi faktörlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Çalışmada analiz için 1980-2016 dönemine ait veri seti kullanılmıştır. Translog üretim fonksiyonuna ait parametrelerin kestirimi için Ridge regresyon yöntemi, CES üretim fonksiyonuna ait parametrelerin kestirimi için ise doğrusal olmayan optimizasyon tekniklerinden faydalanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, gelişmekte olan ülkelerdeki yetersiz sermaye birikiminin dış borç kullanılarak telafi edilmesinin doğru olmayacağı söylenebilir. Bu bağlamda, gelişmiş ülkelere ait üretim fonksiyonunda yer alan sermaye – emek – enerji tüketimi gereksinimlerinin gelişmekte olan ülkelerde farklı ağırlıklarda düşünülebilir. Böylece, dış borç alma gereksinimi azaltılabilir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

24

Künye