İtalya’da Yürütmenin Düzenleme Yetkisi ve Düzenleyici İşlemleri

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma düzenleme yetkisinin ve düzenleyici işlemlerin İtalya’daki tarihsel gelişiminiincelemektedir. İtalya yaklaşık yüz yetmiş yıllık dönemde iki Anayasayla, meşruti monarşi veparlamenter Cumhuriyet olmak üzere iki sistemle yönetilmiştir. 1922-1945 arasındaki faşistdönemi de atlamamak gerekir. İtalya’da yürütmenin düzenleme yetkisinin kaynağı ve sınırıçalışmanın temelini oluşturmaktadır. Düzenleme yetkisinin görünümü olan yürütmenin türevve asli düzenleyici işlemleri; ilgili Anayasalarla ve kanunlarla düzenlenmesi, bunların Anayasalarınsistematiğine ve idarenin kanuniliği ilkelerine uygunluğu bakımından bu çalışmadaincelenmiştir. Düzenleme yetkisi ve düzenleyici işlemler konusunda; 1848 Anayasası, 1926tarihli 100 sayılı kanun, 1948 Anayasası, 1988 tarihli 400 sayılı kanun yürürlükte olduklarıdönemler bakımından birbirleriyle ilişkileri yönünden ve hukuk doktrinindeki görüşler çerçevesindeincelenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

16

Sayı

199200

Künye