Türkiye'de bir bağımlılık merkezinde tedavi görmekte olan çocuk ve ergenlerde madde ve alkol kullanımındaki eğilim ve cinsiyet farklılıkları: 2011 ile 2014 yıllarının karşılaştırılması

Küçük Resim Yok

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, İstanbul'da bir bağımlılık merkezine tedavi için başvuran gençlerde, alkol ve madde kulanımı davranışıyla ilgili olarak eğilim ve cinsiyet farklılıklarının değerlendirilmesidir. Yöntem: Katılımcılar madde kullanmakta olup, 2011-2014 yıllarında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne başvurmuş 2755 çocuk ve ergendir. Bu amaçla, Dünya Sağlık Örgütü Öğrenci Madde Kullanım Anketi eğitimli klinisyenler tarafından doldurulmuştur. Sonuçlar: 2014 yılında madde kullanımı için başvuran gençlerin toplam sayısında artış saptanmıştır (2011'de %31.4, 2014'te %68.6). 2011'den 2014'e kadar çoklu madde kullanımında ve tedavi için başvuran kızlarda anlamlı artış bulunmuştur. 2014 yılında alkol, ekstazi, sentetik kanabinoidler ve eroin kullanımında artma; uçucu, esrar, reçeteli ilaç kullanımında azalma saptanmıştır. 2014 yılında kızlar en çok ekstazi, reçeteli ilaç ve kokain kullanırken; erkeklerin daha çok esrar ve sentetik maddeler kullandığı saptanmıştır. Sonuç: Yeni ve popüler yasa dışı maddeler ortaya çıktıkça, madde kullanımındaki yeni eğilimlerin yeniden gözden geçirilmesi, önleyici tedbirler ve tedavi stratejilerinin belirlenmesi açısından önemlidir. (Anadolu Psikiyatri Derg 2016; 17(4):325-331)

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Anadolu Psikiyatri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

17

Sayı

4

Künye