Evlilik ile TC Vatandaşlığının Kazanılmasında Çocuklara İlişkin Sorunlar

dc.contributor.authorAğaoğlu, Cahit
dc.date.accessioned2024-03-13T09:50:10Z
dc.date.available2024-03-13T09:50:10Z
dc.date.issued2022
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractEvlilik ile TC vatandaşlığının elde edilmesinde vatandaşlığın çocuklar üzerindeki etkisi bazı noktalarda sorunlar çıkarabilmektedir. Sadece anne veya sadece babanın TC vatandaşlığını elde etmesi durumunda anne veya babanın velayeti kendisinde bulunan çocukları diğer eşin onayı ile TC vatandaşlığını kazana- caktır. Birlikte velayet olması durumunda ise bunlardan birinin Türk vatandaşlığını kazanmış olması çocu- ğun vatandaşlığına etkili olmayacaktır. Diğer eş onay vermez ve bir uyuşmazlık söz konusu olursa yetkili mahkemenin kararı eşin onayı yerine geçecektir. Dolayısıyla çocuğun TC vatandaşlığını kazanabilmesi mahkeme kararına göre belirlenecektir. Çalışmamızda bu durumun ortaya çıkarabileceği bazı sorunları üzerinde durulmuştur. Diğer taraftan Türk hukukunda kabul edilmeyen evlilik benzeri modeller sonucu doğan çocukların TC vatandaşlığına geçişi ile ilgili olarak görüşlerimiz de gerek karşılaştırmalı hukuk gerek AİHM kararları gerek uluslararası düzenlemeler çerçevesinde belirtilmeye çalışılmıştır. Özellikle çocuğun yüksek menfaatinin ve vatansız kalma riskinin söz konusu olduğu durumlarda, evlilik benzeri modeller sonucu dünyaya gelen çocuklara da TC vatandaşlığının verilmesi gerektiği belirtilmiştir.en_US
dc.identifier.endpage228en_US
dc.identifier.issn2147-9305
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage209en_US
dc.identifier.trdizinid1189155en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1189155
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2493
dc.identifier.volume10en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofKadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleEvlilik ile TC Vatandaşlığının Kazanılmasında Çocuklara İlişkin Sorunlaren_US
dc.typeOtheren_US

Dosyalar