Çeşitli Antibiyotiklerin Manyetik Nanoparçacıklar Üzerinde Adsorpsiyonunun ve Salımının İncelenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Manyetik nanoparçacıklar son yıllarda adsorpsiyon işlemlerinde sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Bu adsorpsiyon işlemlerine biyoteknoloji, farmakoloji ve atık su arıtma alanlarında büyük önem verilmektedir. Manyetik nanoparçacıklar tek başına adsorban olarak kullanılabilir ya da yapıları, adsorbe edilmek istenen maddelerin yüzey özelliklerine göre geliştirilmek üzere farklı adsorbanlarla modifiye edilebilir. Bu çalışmada manyetik nanoparçacıklar ortak çöktüme yöntemiyle elde edilmiştir. Bu yöntemin tercih edilmesinin sebepleri arasında, kolay uygulanabilir olması, reaksiyon süresinin kısa olması ve verimin yüksek olması gösterilebilir. Antibiyotik atıkları çevre, insan ve diğer canlılar için oldukça zararlıdır. Aşırı antibiyotik kullanımının ve üretiminin yol açtığı kirlilik, insan sağlığını tehdit etmektedir. Bu sebeple antibiyotiklerin sulardan ayrılması çok önemli bir konudur. Onaylanan Bütçe: Bu çalışmada antibiyotiklerin sulu çözeltilerinden adsorpsiyonu ve salımı incelenmiştir. Bu amaç için çeşitli manyetik nanokompozitler hazırlanmıştır. Adsorbe edilmek istenen antibiyotikler, eritromisin, amoksisilin ve siprofloksasindir. Hazırlanan manyetik nanoparçacıklar ise şunlardır: I- Kitosan içeren üçlü manyetik nanokompozitler; Fe3O4/MWCNT (çok duvarlı karbon nanotüp)/Kitosan, Fe3O4/Aktif karbon/Kitosan, Fe3O4/SiO2/Kitosan II- İkili manyetik nanokompozitler; Fe3O4/MIL-101 (Cr-teraftalat), Fe3O4/Levulinik asit, Fe3O4/Humik asit Elde edilen manyetik kompozitler, XRD, FTIR, TGA, SEM, BET yüzey alanı ve magnetometri (VSM:vibration sample magnetometre) analizleri ile karakterize edilmiştir. Karakterizasyon işlemleri sona erdikten sonra, antibiyotik adsorpsiyonu kesikli olarak gerçekleştirilmiştir. Adsorpsiyon değişkenleri test edilmiş ve ayırma işlemine olan etkileri belirlenmiştir. Bu değişkenler; adsorban miktarı, çözelti konsantrasyonu, çözelti pH?ı, süre ve sıcaklıktır. Elde edilen verilerle denge, kinetik ve difüzyon modellemeleri yapılarak, her bir antibiyotik için uygun olan kompozit yapısı ve adsorpsiyon şartı belirlenmiştir. Adsorpsiyon işleminden sonra adsorbe edilen antibiyotikler, fosfat tampon çözeltisi, etanol çözeltisi ve izotonik NaCl çözeltisi ile desorbe edilmiştir. En uygun desorpsiyon çözeltisi belirlenmiş ve en uygun desorpsiyon süresi belirlenmiş, daha sonra sıcaklığın desorpsiyon üzerine etkisi belirlenmiştir.

Açıklama

1.03.2016

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye