KREDİ NOTU ELEŞTİRİLERİNİ TEST EDEN MEKANİZMA: CDS PRİMLERİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

1900’lü yıllardan itibaren özellikle yabancı yatırımcılara, ülke ekonomileri ve tahvil ihraç eden kurumlarhakkında temiz bilgi sunma amacıyla örgütlenen kredi derecelendirme kuruluşları 1980’lerden sonradaha da etkili bir yapıya bürünmüştür. Ancak derecelendirme kuruluşları fonksiyonlarını icra ederkenbarındırdıkları birtakım özelliklerden dolayı eleştirilerin odağı olmaya başlamışlardır. Eleştirilerin anaodağında bu kuruluşların en önemli ilkelerinden de biri olan tutarlılık yatmaktadır. Bu çalışmanın amacıkredi derecelendirme kuruluşlarına yöneltilen eleştirilerin haklılığını değerlendirmektir. Bu kapsamdaCDS primleriyle kredi derecelendirme notları karşılaştırılarak bir yargıya varmaya çalışılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

13

Sayı

1

Künye