Video veri tabanları için veri modelleme ve sorgulama

Küçük Resim Yok

Tarih

2002

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Multimedya veri tabanları, yapay zekadan makine öğrenimine ve veri tabanlarına kadar birçok alanda çalışan araştırmacılar tarafından büyük bir ilgi görmüştür. Video, ses ve resim gibi multimedya veri çeşitleri, gün geçtikçe İnternet'te sıkça görülmeye başlamış, ve bu nedenle, bu tip verilerin uygun bir şekilde aktarımı ve bakımı çok büyük önem kazanmıştır. Karakter ve sayısal veriler için kullanılan sıradan veri tabanı sistemleri ve geleneksel dosya sistemleri multimedya verileri ile çalışmak için gerekli temel desteği sağlayamamaktadır. Bunun temelinde, multimedya verilerinin farklı veri saklama yapıları ve veri erişim yöntemleri gibi, kendi düzenleme ve yönetimi için farklı teknikleri gerektirmesi yatmaktadır. Bununla birlikte, multimedya sistemleri çok büyük miktarda veri ile çalıştığından dolayı, veri tabanı sistemi multimedya sisteminin önemli bir parçasını teşkil etmektedir. Hareketsiz resim modellemesi ve gösterimi ile ilgili yapılmış araştırmaların sayısı çoktur. Bu alandan elde edilen tecrübe ve bilgi birikimi sonucunda, video veri modellemesi de önemli ve çok rağbet gören bir araştırma alanı haline gelmiştir. İlk çalışmalarda, video veri bir hareketsiz resim grubu olarak düşünülmüş ve hareketsiz resimler için kullanılan teknikler video verilerine de uygulanmıştır. Fakat video verileri, video resimlerindeki nesneler için tanımlanan yerleşim-zaman ve video resimleri arasında bulunan zamansal ilişkilere de sahiptir. Bu nedenle, modelleme ve sorgulama yapılırken, video verilerinin bu zamansal ve yerleşim ilişkilerinin de dikkate alınması gereklidir. Projede, video verileri içindeki nesneler arasında tanımlanan yerleşim-zaman ilişkileri için etkin ve hızlı modelleme teknikleri araştırılmış ve bu amaçla kural tabanlı bir video veri modeli geliştirilmiştir. Ayrıca, geliştirilen bu video veri modeline uygun olarak tasarlanan ve resim gibi diğer multimedya veri tiplerine de destek verebilen bir prototip video veri tabanı yönetim sistemi gerçekleştirilmiştir. Bu video veri tabanı yönetim sistemi, video verilerinin, nesneler arasındaki yerleşim-zaman ilişkilerine ek olarak, anlamsal ve görsel özelliklere dayalı olarak da sorgulanmasına imkan tanımaktadır. Proje kapsamında gerçekleştirilen video sorgu dili, video verilerinin nesneler arasındaki yerleşim-zaman ilişkilerine ve nesne hareketlerine yönelik olarak sorgulanmasına destek vermektedir.

Açıklama

11.01.2002

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye