Silika Aerojel katkılı Alkali-Aktive Edilmiş Uçucu Kül Harçlarının Mekanik, Por Yapısı ve Mikro Yapı Özellikleri

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Silika aerojeller, çimento matrisine dâhil edildiklerinde yüksek poroziteleri aracılığıyla çimento esaslı malzemelerin akustik ve termal yalıtım performanslarına katkı sunabilmektedirler. Silika aerojel partikülleri, yüksek porozitelerine rağmen mekanik zorlamalar altında ihmal edilemeyecek düzeyde mekanik özellikler de gösterebilmektedirler. Bu çalışmada çimento ağırlığınca düşük katkı oranlarında (%0.25 ve %0.50) çimento matrisine dâhil edilen silika aerojellerin alkali – aktive edilmiş uçucu kül harçlarının mekanik, por yapısı ve mikro yapı özelliklerine olan etkisi araştırılmıştır. Deneysel çalışmadan elde edilen sonuçlar, ortalama 20 MPa basınç dayanımına sahip uçucu kül harçlarının basınç etkisi altındaki tokluk ve pik – sonrası tokluk kapasitelerinin sırasıyla yaklaşık %27 ve %70 düzeylerinde artabileceğini ortaya koymaktadır. Harç numunelerinin por yapısında mikro ve kapiler boyuttaki por çaplarının değişimine bağlı olarak elde edilen tokluk kazancı, gelecekte eşdeğer basınç dayanımları altında deformasyon davranışı geliştirilmiş silika aerojel katkılı blok elemanların üretimi için yenilikçi bir tasarım fikrini ortaya koymaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

2

Künye