Türkiye’de Borsa İstanbul Teknoloji Endeksi (Xutek) İle İhracatın İthalatı Karşılama Oranı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Özet

Günümüzde ülkelerin yüksek teknolojiyi üretmek yerine dışarıdan satın almayı tercih etmesi, ülke ekonomisinde işsizlik, dış ticaret açığı gibi sorunlar yaratmaktadır. Teknoloji şirketlerinin elde ettikleri gelir, ithal edilen ürünlerin yurtiçi pazarlarda satılmasıyla veya yardımcı malzemelerin montajlanarak ihracatıyla sınırlı kalmamalıdır. Inovatif düşüncenin gelişmesinden, fikirlerin planlı bir AR-GE süreci ile somut ürünlere dönüştürülmesi ve aynı zamanda markalaşarak küresel pazarlarında talep görmesine kadar ülke ekonomisinde teknoloji yönetim sürecinin oluşturulması son derece önemlidir. Bu bağlamda araştırmada Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören teknoloji işletmelerinden oluşan BİST Teknoloji Endeksi (XUTEK) ile ülkenin ihracatı ithalatı karşılama oranı arasındaki ilişki son iki yılın verileri baz alınarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular BİST Teknoloji Endeksi ile ihracatın ithalatı karşılama oranı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda XUTEK ile mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat rakamları arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda Türkiye’de ithalatın arttığı dönemlerde BİST Teknoloji endeksinin arttığı aynı zamanda ihracatın ithalatı karşılama oranın düştüğü ifade edilebilir. Elde edilen bulgular çerçevesinde ülke ekonomisinde teknolojinin henüz dış ticaret açığını azaltıcı bir rol üstlenemediği sonucuna varılmıştır. Teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli teknolojilere daha fazla önem verilmesi araştırma sonucunda oluşturulması önerilen politikalar arasındadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

BİST Teknoloji Endeksi, Dış Ticaret, ihracat, ithalat

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bağlantı