Türkiye’deki Kamu Yönetimi Disiplininde Marksist Geleneğin Kurucusu: Kurthan Fişek

dc.contributor.authorAydın, Recep
dc.contributor.authorDemirelli, Levent
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:29Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:29Z
dc.date.issued2018
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractTürkiye’de kamu yönetimi disiplini, 1950’li yıllarda, ABD, BM ve Türkiye arasında yapılan teknik yardım anlaşmalarının gereği olarak, yabancı öğreticiler eliyle kurulmuş, disiplinin yaygınlaştırılması-geliştirilmesi görevi ise 1960’lı yıllara doğru yerli öğreticilere devredilmiştir. Devir-teslimin akabinde kamu yönetimi alanında yetişen ilk genç akademik kuşaktakilerden olan Kurthan Fişek, 1966 yılında SBF Kamu Yönetimi kürsüsünde asistanlıkla başlayan kesintili akademik yaşamına birçok çalışma sığdırmıştır. Çalışmalarının içeriğini başlıca iki etken belirlemiştir: Kamu yönetimi kürsüsündeki akademik yaşamı ve Marksizm. İki etkenin birleşimi ise ana akım kamu yönetimi bilgisinin Marksizmin yöntem, kavram ve kategorileriyle yeniden yorumlanmasıyla neticelenerek, Türkiye’deki kamu yönetimi disiplininde yeni -Marksist- bir geleneğin oluşumuna yol açmıştır.en_US
dc.identifier.endpage88en_US
dc.identifier.issn1300-1795
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage51en_US
dc.identifier.trdizinid300080en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/300080
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2630
dc.identifier.volume51en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofAmme İdaresi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleTürkiye’deki Kamu Yönetimi Disiplininde Marksist Geleneğin Kurucusu: Kurthan Fişeken_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar