Tv reklamlarından kaçınma: davranışsal ve mekanik kaçınmaya etki eden faktörler

dc.contributor.authorAkyüz, Ayşen
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:41Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:41Z
dc.date.issued2011
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractReklamdan kaçınma davranışı, reklamcılar ve pazarlamacılar için oldukça önemli bir gündem oluşturmaktadır. Televizyon reklamlarının yaratılması yoğun çaba, yaratıcı strateji ve yüksek harcamaları kapsar. Firmaların ve reklamcıların bu iletişim aracından beklentileri ise doğal olarak yüksek olacaktır. Bu çalışma, hem inanç faktörlerinin (bilgilendirme, ekonomik fayda, zevk/hoşnutluk, materyalizm); hem de reklama yönelik genel tutumun, davranışsal ve mekanik kaçınma üzerindeki etkilerini üniversite öğrencileri ile yapılan bir anket çalışması ile incelemektedir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için Yapısal Eşitlik Modeli kullanılmıştır. Bulguların hem konuyla ilgili gelecekte yapılacak araştırmalarda hem de teori geliştirilmesinde önemli katkıları bulunacağı düşünülmektedir.en_US
dc.identifier.endpage151en_US
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.issue35en_US
dc.identifier.startpage143en_US
dc.identifier.trdizinid137231en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/137231
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2745
dc.identifier.volume9en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofÖNERİen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleTv reklamlarından kaçınma: davranışsal ve mekanik kaçınmaya etki eden faktörleren_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar