Doktor hasta iletişiminde beden dilinin gücü

Küçük Resim Yok

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Hastanelerde zaman zaman doktor hasta arasındaki iletişim kopukluğundan kaynaklanan şikayetler olmaktadır. Bu iletişim bozukluğunun temelinde hasta sayısının çok olması, hastaya yeterince zaman ayıramamak gibi nedenlerin yanısıra insan iletişiminin temel prensiplerine dikkat edilmemesi önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, iyi bir doktor hasta iletişiminde beden dilinin önemini ve bunun tedavi başarısını artırmadaki rolünü vurgulamaktır. Anahtar Kelimeler: İletişim, sağlıklı iletişim, beden dili.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Zeynep Kamil Tıp Bülteni

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

39

Sayı

2

Künye