Pediatrik Bipolar Bozuklukta Epidemiyoloji = Epidemiology in Pediatric Bipolar Disorder

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Lut TAMAM

Erişim Hakkı

Özet

Çocuk ve ergenlerde bipolar bozukluk tanısı giderek artış göstermektedir. Çocuk ve ergen popülas-yonunda intihar girişiminde bulunanların önemli bir oranının bipolar bozukluğu olanlarda ortaya çıkıyor olması, bu hastalığın tanı ve tedavisini daha da önemli kılmaktadır. Özellikle ergenlik dönemi öncesi örneklemlerde açık tanı ölçütlerinin olmaması ve değerlendirmelerin belirtilere dayanılarak yapılmasından dolayı yanlış biçimde bipolar bozukluk tanısı konduğu ve yaygınlık oranlarının olduğundan fazla saptandığına dair endişeler vardır. Bunlardan ötürü, çocuk ve ergen bipolar bozukluğunun yaygınlığı konusundaki veriler hem farklılık göstermekte hem de tartışılmaktadır. Bu derleme çalışmasında, bipolar bozukluğun yaygınlığı toplum, poliklinik ve yatan hasta örneklemin-de literatür gözden geçirilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bipolar bozukluk, Epidemiyoloji, İntihar

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(4):382-390