Yemen’de Çatışmalı Süreç ve Dinamikleri

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu makalede, farklı tarihsel gelenekten gelen farklı siyasi yapıların 1990’da birleştiği Yemen Cumhuriyeti’nde devam eden çatışmaların yapısal sebepleri analiz edilmiştir. Çatışmalar Arap isyanlarından çok daha önce başlamış fakat Arap isyanları sonrası şiddetlenerek devam etmiş ve 2015’te ABD desteği ve Suudi Arabistan ile 10 Arap ülkesinin askeri müdahaleleriyle uluslararası hale gelmiştir. Çalışmada, Yemen'in son elli yılına damgasını vurmuş devrik Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih’in 2017 yılında Husiler tarafından öldürülmesine kadar geçen süre ele alınmıştır. Yemen’de var olan yerel aktörler ve ülkeye etki eden uluslararası aktörlerin rolleri tartışılmıştır. Bu görüşü desteklemek amacıyla sürekli farklılaşan çıkarlara göre değişen farklı grupların birbirleriyle kurdukları iş birlikleri ve ülkedeki altyapısal sorunlar incelenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

39

Sayı

2

Künye