Küresel Fay Hatları ve Türkiye'nin Bölgesel Bütünleşme Politikaları: Siyasi Ekonomik Model Önerisi

dc.contributor.authorÇelik, Nihat
dc.contributor.authorOksay, Serhan
dc.contributor.authorİşeri, Emre
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:31Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:31Z
dc.date.issued2017
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı siyasi ekonomik fay hatlarıyla örülü yakın coğrafyasında Türkiye'nin çeşitli bölgeselleşme arayışlarındaki başarı ihtimallerini niteliksel ölçebilmek ve hangi aşamalara kadar ulaşabileceğini öngörmektir. Bunun için farklı bölgeselleşmeleri karşılaştırmaya imkân veren etkileşim halindeki iki ayaklı - siyasi ayakta (istikrarlı barış ortamının tesisi) ekonomik ayakta ise (karşılıklı bağımlılık) - bir bölgeselleşme/bütünleşme modeli benimsenmiştir. İlgili model yoluyla Türkiye'nin bölgeselleşme ve bölgeselleşmeye yönelik işbirliği hamleleri - AB, Ekonomik İşbirliği Örgütü (EİÖ) ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ) - karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Sonuçta ise bölgede "kalıcı barışın" sağlayacağı siyasi zemin olmadan Türkiye'nin girişeceği hiçbir bölgeselleşme çabasının ileri aşamalara ulaşma imkânın olmadığı kanaatine varılmıştır.en_US
dc.identifier.endpage196en_US
dc.identifier.issn1307-9778
dc.identifier.issn1309-5137
dc.identifier.issue20en_US
dc.identifier.startpage169en_US
dc.identifier.trdizinid253695en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/253695
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2662
dc.identifier.volume10en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofGazi Akademik Bakışen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKüresel Fay Hatları ve Türkiye'nin Bölgesel Bütünleşme Politikaları: Siyasi Ekonomik Model Önerisien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar