Yapım Projelerinde Kaldıraç Oranı Tahmini İçin Bir Model Önerisi

dc.contributor.authorEbesek, Şafak
dc.contributor.authorTüz, Özlem
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:40Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:40Z
dc.date.issued2013
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractİnşaat sektörü doğası gereği risk ve belirsizliği yüksek bir sektördür. Sektör yüksek kaldıraç oranlarıyla çalışmaktadır. Özkaynağı düşük firmaların büyük tutarlı işleri yüklenmesi sektördeki hakediş ödemesi sistemi ile mümkün olmaktadır, ancak bu durumda planlanan nakit akımındaki küçük bir olumsuzluk dahi firma için büyük bir risk oluşturmaktadır. Kaldıraç kullanımı, küçük bir yatırımla büyük ölçekli kârlar elde etmeyi hedefler, yüksek kar, beraberinde yüksek riski de getirir. Yatırımcı, yatırdığı paranın tamamını ya da bir kısmını kaybedebilir. Bu çalışmada, yüksek kaldıraç oranı kullanan ve az nakitle iş yapmaya çalışan inşaat sektöründe yer alan yapım projelerinin üzerinde, nakit girişlerindeki ötelenmeye bağlı olarak ortaya çıkan kaldıraç oranının izlenmesi düşünülmüş ve ölçülmesi hedeflenmiştir. Önerilen model aracılığıyla nakit girişi ötelenmesinden dolayı oluşabilecek nakit ihtiyacı görülebilmektedir. Projenin başlangıç safhalarında küçük sermayelerle iş yürütülebilse de ilerleyen safhalarda hızla artan sermaye ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Modelden elde edilen değerler özellikle yüksek kaldıraç oranı ile iş yapılan yapım projelerinde nakit girişi gecikmesi sebebiyle oluşacak riskleri önceden tahmin ederek bu etkiden korunmak için elde tutulacak sermayenin doğru zamanda temininde kullanılabilir.en_US
dc.identifier.endpage239en_US
dc.identifier.issn1309-0712
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage223en_US
dc.identifier.trdizinid254205en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/254205
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2720
dc.identifier.volume5en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofİşletme Araştırmaları Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleYapım Projelerinde Kaldıraç Oranı Tahmini İçin Bir Model Önerisien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar