Harcamalara Katılma Paylarının Mali Güce Göre Ödeme İlkesi Kapsamında Analizi

Küçük Resim Yok

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Şehirlerin hızla geliştiği ve yerel halkın hizmet taleplerinin çeşitlenerekarttığı günümüzde belediye hizmetleri ve bu hizmetleri finanse edecekkaynağa olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Harcamalara katılma payları yol,kanalizasyon ve su tesisleri harcamalarına katılma payları olmak üzere üçsınıfa ayrılmıştır. Harcamalara katılma paylarının, bina ve arsalarda vergideğerlerinin %2’sini geçemeyeceği düzenlemesi uyarınca, emlak vergisinekonu vergi değeri; bir ödeme gücü ölçütü olarak ödenmesi gerekenharcamalara katılma payı tutarını etkilemektedir. Bu çalışmadaharcamalara katılma paylarının niteliği ve bu niteliğe bağlı olarak maligüce göre ödeme ilkesi yönünden denetlenebilir olup olmadığı hususlarıincelenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Maliye Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

174

Künye