Yayın Kolekiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 1 / 1
  • Öğe
    Beykent Üniversitesi Kütüphane-Dijital Birim/Kurum Arşiv Sistemi ve Yararlandırılması
    (2010) Erarslan, İlkay
    Beykent Üniversitesi, Adem Çelik-Beykent Eğitim Vakfı tarafından 1997 yılında 09.07.1997 tarih ve 4282 sayılı kanunla kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir. 1997 yılında eğitime başlayan üniversitemizin kütüphane hizmeti ilk olarak Beylikdüzü yerleşkesinde başlamıştır. Bugün, 34 lisans programı, 38 önlisans programı, yüksek lisans, uzaktan eğitim programları ve yaklaşık 10.000 öğrencisi bulunan üniversitemizin gelişimine paralel olarak, Kütüphane Daire Başkanlığımıza bağlı üç kütüphane ile farklı yerleşkelerde hizmet vermekteyiz. Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü bilgi kaynağının sağlanması ve hizmete sunulması, kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarının sağlanması, Beykent kütüphaneleri arasında koordinasyon, üniversite içi ve dışı diğer kurum ve kuruluş kütüphaneleri ile işbirliğinin sağlanması için oluşturulan “Beykent Üniversitesi Kütüphane Çalışma Esasları Yönergesi” ne göre kütüphane sistemi ve yararlanma koşulları belirlenerek hizmetlerimiz devam etmektedir. Daire Başkanlığımız, üniversitemizin araştırma faaliyetlerine destek olmak, bilgi ihtiyacını karşılamak için verdiği kütüphane hizmetlerinin yanında üniversitemize bağlı fakülte, yüksekokul, enstitüler ile araştırma merkezlerinin arşiv malzemelerinin düzeni ve dijital ortama aktarılması görevini de yürütmektedir. Üniversite birimlerinin ürettiği evrakların ve ileride arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesi, herhangi bir sebepten dolayı kayba uğramaması, gerekli şartlar altında korunmalarının temini ve arşivlik malzemelerin Birim Arşivlerine ve sonrasında Beykent Üniversitesi Merkez Arşivi’ne teslimine, bilimsel ve yönetimsel amaçlı kullanılmasına; muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasına dair usul ve esaslar, Başbakanlık Devlet Arşivleri Yönetmeliği’ne bağlı kalınarak hazırlanan “Beykent Üniversitesi Arşiv Yönergesi”ne göre yürütülmektedir. Üniversitemizin kuruluşundan itibaren hizmet veren kütüphanelerimiz, üniversitenin akademik yapısı ve araştırma alanlarını dikkate alarak büyüme politikası izlemekte, aynı zamanda öğrencilerine yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri kütüphane kaynaklarıyla desteklemekte ve dış kullanıcı dediğimiz üniversitemiz mensubu olmayan kullanıcılara hizmet vererek kullanıcı profilini genişletmektedir. Kütüphane hizmetleri dışında Daire Başkanlığımız bünyesinde, üniversite birimlerinin çoğunlukla kurum içi ve kurum dışı yazışmalarının bulunduğu dosyalarının düzeni ve yararlandırması için Birim ve Kurum Arşivlerimiz kurulmuştur. İnternet tabanlı arşiv programı ile desteklenen arşiv biriminden, şuan kurum içinde yararlanılmaktadır. Kütüphane ve Arşiv hizmetlerimiz, hazırlanan yönergelerle resmi olarak desteklenmekte, çalışma sistemi ve yararlandırma koşulları bu yönergelere göre yürütülmektedir. Kütüphane ve Arşiv hizmetlerimiz, hazırlanan yönergelerle resmi olarak desteklenmekte, çalışma sistemi ve yararlandırma koşulları bu yönergelere göre yürütülmektedir. Çalışmamızda, Beykent Üniversitesi Kütüphane-Dijital Birim/Kurum Arşiv hizmetlerimizin sistemi ve yararlandırılması anlatılırken, özellikle kütüphane ve arşiv politikamızdan söz edilecektir. Bilgi yoğunluğu içinde, aranılan bilgiye sistemli erişimin kolaylığı ve verimliliği göz önüne alındığında, kütüphane ve arşivlerin önemi görülmektedir. Bunun için öncelikle yapılması gereken çalışma, kurumun kütüphane ve arşiv politikasının ilk aşamada oluşturulmasıdır. Kurumların kütüphane ve arşiv politikalarının yazılı olması, sistem kurulmadan her türlü değişkenin hesaplanması; beklentilerin, kullanıcı ihtiyaçlarının, sistemin aksamaması için alınacak önlemlerin ve yürütülecek görevlerin tanımının açık ifadesi için yol gösterici olacaktır.