Türkiye’de Sermaye Şirketlerinin Kurumlar Vergisi Mükellefiyetinin Mantığı Üzerine Bir Deneme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Sermaye şirketlerinin kazançlarının “kurumlar vergisi” adında gelir vergisinden farklı bir vergi rejimi altında vergilendirilmesinin asli sebebi hakkında kapsamlı bir inceleme öğretide mevcut değildir. Bu şirketlerin kurumlar vergisine tabiiyetleri, kurumlardan vergi alınmasının sebeplerini açıklayan görüşler açısından değerlendirildiğinde, bu görüşlerin söz konusu tabiiyeti açıklamada ancak tali sebepler olarak kabul edilebilecekleri görülmektedir. Sermaye şirketlerinin gelir vergisinden farklı bir rejimde vergilendirilmesinin mantığı ancak bu şirketlerin toplumsal ve hukuki açıdan ifade ettiği anlamın değerlendirilmesiyle saptanabilmektedir. Çalışmada vergilerin işlevi, sermaye şirketlerinin toplumdaki yeri, bu şirketlerin ve kurumlar vergisinin temel yapısı ortaya konarak belirtilen saptamanın yapılmasına çalışılmıştır. Bu kapsamda Anayasa, Türk Ticaret Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu birlikte ele alınmıştır. Bu inceleme neticesinde kurumlar vergisi rejiminin toplumdaki tasarruf ve sermayenin sermaye şirketlerine yönlendirilmesinin teşvikine ve oluşan sermaye birikiminin dağılmaksızın iktisadi faaliyetlere yatırılmasının sağlanmasına imkan veren bir döngünün yaratılmasına hizmet ettiğine kanaat getirilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sermaye Şirketlerinin Vergilendirilmesi, Şirketlerin Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti, Kurumlar Vergisinin Mantığı, Şirketleşmenin Teşviki, Sermayenin Korunması

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1/1 (2015), 177-193

Bağlantı