Alışveriş Mekanları İç Mêkan Rekreasyon Alanlarının Algısal Konfor Açısından Değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Endüstri devrimi sonrasında hızla gelişen teknoloji insanların yaşamsal mekânlarında da değişikliklere neden olmuştur. Değişen toplumsal yapı oluşan yeni ekonomik sistemlerle birlikte bireylerin yaşayış biçimleri ve ihtiyaç duydukları rekreasyonel mekânların değişikliğine neden olmuştur. Günümüzde bireylerin çoğunun rekreasyon ihtiyaçlarını çağdaş alışveriş merkezlerinde karşıladığı düşünülmektedir. Alışveriş merkezleri de bireylerin rekreasyon ihtiyaçlarına hizmet edecek çeşitli düzenlemeler yapmaktadır. Alışveriş merkezinde insanların daha da uzun süre kalabilmesi için çeşitli algı yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Bu çalışmada alışveriş merkezlerinde yer alan iç mekân rekreasyon alanları algısal konfor açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada özellikle yüksekliğin insan algısı üzerindeki etkisi üzerinde durulmuştur. Yüksekliğin tasarımlarda nasıl değerlendirildiğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma yöntemi olarak literatür taraması yapıldıktan sonra alışveriş merkezlerinde gözlem yapılmış ve daha sonra anket çalışması yapılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mekân, Alışveriş merkezleri, Rekreasyon, Algı, yükseklik

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt 11, Sayı 1, 2018, 91 – 110