Tarihi Coğrafya Çalışmalarının Metodolojisi Konusunda Genel Bir Değerlendirme

Küçük Resim Yok

Tarih

2005

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Tarihî Coğrafya uzun süre coğrafyanın gelişiminin incelenmesine ait bir başlık olarak kabul edilmiş, XIX. yüzyıldan itibaren de tarihî anlamda coğrafyanın üzerinde duran yeni bir anlayış bu alandaki çalışmalara egemen olmuştur. XX. yüzyılda ise tarihî olayların üzerindeki coğrafî etkinin ele alınmasıyla bu saha önem kazanmış ve yeni bir takım çalışmalar yapılabilmiştir. Günümüzde beşerî etütlerde tarihî gelişime büyük yer ayrılmakta ve meseleler tarihî coğrafya metotlarına göre şekillenen bir perspektifle incelenmektedir. Üstelik belirli bir bölgede beşerî varlığın etüdünü konu edinen ya da toplumların davranışlarında coğrafî unsurların etki derecesini yani coğrafî potansiyeli dikkate alan çalışmalar günümüzde bu disiplini benimseyenler için önem kazanmıştır. Dolayısıyla tarihî coğrafyacı da tarihî malzemeyi başarılı bir biçimde kullanmak için coğrafyacının her zaman aklında olan amaç ve modele sahip olmalıdır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

11

Künye