Rusça'da Kısaltmış Sözcük Oluşturma Yöntemleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu makalede, kısaltılmış sözcüklerin oluşturulmasında kullanılan yapım eklerin çeşitleri incelenmiştir. Bu amaçla kullanılan en temel eklerden biri -Ka(a) ekidir. Yeni yeni oluşan sözcük yapıları üzerinde yapılan incelemeler sayesinde farklı yapımekleri saptanmıştır: -ik, -ak, -0, -çik, -uh(a), -aç. Türemiş sözcükler, türeme basamakları da göz önünde bulundurularak ortak köklü sözcükler bazında incelenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

sonekli kısaltılmış sözcükler, kısaltılmış sözcük türemesi, türeme basamakları

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences (5), 2011,52-62

Bağlantı