ÇEKİM FAKTÖRLERİNİN TURİSTİK VARIŞ YERİ SEÇİMİNDEKİ ROLÜ:TÜRKİYE’DEKİ VARIŞ YERLERİNİN FARKLI TURİST PROFİLLERİVE BEKLENTİLERİ KARŞISINDAKİ ÇEKİM GÜCÜ HAKKINDA BİRARAŞTIRMA

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmada, Faktör Analizi ile K Ortalamalar Kümeleme Analizi aracılığıyla üç temel grup altında toplanan farklı profillerdeki bireylerin sosyo-ekonomik özelliklerinin seyahat güdüleriyle etkileşimi incelendikten sonra, varış yerinin (destinasyon) özelliklerinin ve varış yerindeki faaliyetlerin bireysel algı oluşumundaki etkisinin ve oluşan algının turistin varış yeri seçimindeki rolünün keşfedilmesi amaçlanmıştır. Analizlerin sonucunda, varış yerindeki faaliyetlerin varış yeri algısı oluşumunda farklı sosyo-demografik özelliklere ve güdülere sahip gruplar arasında anlamlı bir farklılaşmaya yol açtığı, grupların arasındaki algı farklarının da varış yeri seçiminde anlamlı bir farklılaşma yarattığı ortaya çıkmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

16

Sayı

3

Künye