Osmanlı'da Kamusal Alan - Osmanlı Külliyeleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Kamusal alanlar, mülkiyeti devlet ya da özel kişi ya da kuruluşlarda olan, halkın kullanımına açık, herkese ait, bir araya gelme, tartışma ve kendini ifade etme mekânları olarak tanımlanabilir. Bu makalede, İstanbul'daki Osmanlı külliyelerinin merkezlerini oluşturan camiler, Osmanlı kamusal alanları olarak kabul edilecek, bu yapıların mimari özellikleri incelenerek, Osmanlı mimarlığı ve kamusal alan ilişkisi irdelenecektir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kamusal alan, Osmanlı mimarisi, Osmanlı külliyeleri, Osmanlı Camileri

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences (5), 2011,64-82

Bağlantı