John Rawls Ve Küresel Adalet Arasındaki İlişki Üzerine Bir Değerlendirme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Adalet, özgürlük gibi kavramlar uluslararası ilişkiler için her zaman üzerinde düşünülen konular olmuştur. Aynı zamanda bu fikirler, uluslararası ilişkiler düşünürleri tarafından da değişik zamanlarda farklı açılardan yorumlanmışlardır. Rawls da, Siyasal Liberalizm adlı eserinde adalet konusundaki temel fikirlerini belirtmiş; çağdaş demokratik bir toplumda adaletin nasıl sağlanması gerektiğini, eşit ve özgür bireylerden oluşan toplumun, adaleti sağlamak için hangi şartları kapsaması gerektiğini belirtmiştir. Daha sonra ise Halkların Yasası adlı eserinde adaletin küreselliğini tartışmıştır. Bu çalışmanın konusu da, Rawls’un üzerinde durduğu adalet teorisinin, küresel adalet ve uluslararası ilişkiler kapsamında incelenmesidir. Diğer bir deyişle, küresel adalet üzerinden, adalet teorisinin uluslararası ilişkilere uygulanıp uygulanamayacağına da değinilecektir. Çalışmadaki literatür taraması ile, bu konuda diğer çalışmaların içerikleri ve yazarların görüşlerine değinilecek, bu noktadan hareketle Rawls’un adalet fikrinin uluslararası boyutunu daha somut şekilde görebilmek mümkün olacaktır

Açıklama

Anahtar Kelimeler

John Rawls, Siyasal Liberalizm, Adalet, Küresel Adalet

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BUJSS 11/1 (2018), 87-99