Şehir Pazarlaması Kapsamında Marka Kişiliği ve Marka Sadakati İlişkisi "Edirne İli Örneği"

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, Edirne İlini ziyaret eden yerli turistlerin Edirne'yi hangi marka kişiliği özellikleri ile algıladıklarını ve marka kişiliği boyutları ile turistlerin marka sadakatlari arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma verilerinin analizi aşamasında, "Yüzde ve Frekans Dağılımı", "Açıklayıcı Faktör Analizi" ve "Korelasyon Analizi" kullanılmıştır. Aynı zamanda, sosyo-demografik özellikler ile marka kişiliği ve sadakati boyutları arasındaki ilişkileri belirlemek için Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis Testleri'nden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, marka kişiliğinin "samimiyet", "heyecan", "sofistike" ve "yetkinlik" boyutları ile marka sadakati arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, "samimiyet" ve "sofistike" boyutlarının marka sadakati ile ilişkisi diğer değişkenlerden daha güçlüdür.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Şehir pazarlaması, marka kişiliği, marka sadakati, Edirne

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ŞEHİR PAZARLAMASI KAPSAMINDA MARKA KİŞİLİĞİ VE MARKA SADAKATİ İLİŞKİSİ "Edirne İli Örneği" Selda UCA ÖZER Volume 8 (2) 2015, 6-31

Bağlantı