TEHLİKELİ MADDE ÇALIŞMALARINDA KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMLARININ İNCELENMESİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde, bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi ile ilerleyen sanayinin her alanında radyoaktif maddeler,kimyasal ham maddelerin kullanımında bir artış yaşanmaktadır. Bu durum, tehlikeli madde çalışmalarında,tehlikeli atık oluşturarak çalışma hayatında yeni risklerin ve meslek hastalıklarının doğmasına neden olmaktadır.Bu sebeple, çalışma alanlarında sürekli olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeni önlemler alınmasızorunludur. Ülkemizde, KKD’lerin imalatı, ithalatı, satışı ve kullanımı ile ilgili usul ve esasları düzenleyen“Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” 09.02.2004 tarihinde yürürlüğe girmiş olup TS EN standardına sahipolmayan ve CE uygunluk işareti taşımayan kişisel koruyucu donanımların üretimi, ithalatı, satışı ve kullanımıyasaklanmıştır. Bu çalışmada, tehlikeli maddelerin olumsuz etkileri ve korunma önlemleri, kişisel koruyucudonanımların (KKD) iş sağlığı açısından uygunluğu ve kullanımı üzerine bilgileri ve çalışanların kullandıklarıekipmanlar hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğu araştırılmıştır. Tehlikeli madde ile çalışanların iş deneyimi,KKD kullanımı ve bilinci, KKD bakımı hakkında inceleme yapılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

23

Künye