Taşımacılık Düzenlemelerinde Türkçe Terminoloji Birliği İçin Öneriler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

Özet

Lojistik, bütün dünyada ve Türkiye'de son yıllarda bir disiplin olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Bütün disiplinlerin gelişimi aşamasında olduğu gibi lojistiğin de gelişim aşamasında terminoloji açısından sorunları vardır. Lojistik uygulamaları ve eğiminde önemli bir paya sahip olan taşımacılık için de terminoloji birliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Uluslararası eşya taşımacılığı, farklı taşımacılık türleri ile farklı uluslararası düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu düzenlemelerdeki ifadeler genel olarak benzerlik gösterse de bazı temel kavramlar için farklı ifadeler kullanılmaktadır. Ulusal düzenlemelerde ise gerek çeviri esnasındaki gerekse düzenlemelerin hazırlanmasındaki özensizlik kavram farklılığını arttırmıştır. Buna bir de uygulamadaki kullanım farklılıkları eklenince kavram karmaşası daha da artmaktadır. Bu çalışmada, taşıma sözleşmesi ile ilgili beş kav-ramın uluslararası ve ulusal temel düzenlemelerdeki ifadeleri incelenmiş ve bu kavramlar için öneriler sunulmuştur. İncelenen kavramlar; taşıma sözleşmesinin tarafları, lehine taşıma sözleşmesi yapılan kişi, taşınan maddi varlık ve taşıma senedidir

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Lojistik, Uluslararası Taşımacılık, Taşıma Sözleşmesi, Konişmento, Taşıma Senedi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 319 Aralık 2017 Cilt 19 Sayı 2 (319-340

Bağlantı