Kalite Fonksiyonu Göçerimi Yöntemiyle Müşterinin Marka Algısının Arttırılması : Taşınabilir Şarj Cihazları Üreten Bir Firmada Uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Marka algısı müşterinin markaya dair yargılarını kapsar ve üç alt faktör ile ölçülür. ‘İlişki değeri’ müşterinin markaya bağlanmasına neden olan ölçütleri belirler. ‘Marka değeri’ markanın bilinirliği ve kurumsal etik ile biçimlenir. ‘Algılanan objektif değer’ müşterinin üründen aldığı toplam faydaya değer biçmesidir ve kalite ile ilişkilidir. Böylece kalitenin arttırılması müşteri algısının yükseltilmesine hizmet edecektir. Kalite Fonksiyonu Göçerimi, müşteri beklentilerini teknik özellikler ile ilişkilendirerek, kalitenin beklentiler doğrultusunda iyileştirilmesini sağlayan bir araçtır. KFG uygulamasıyla yapılacak kalite iyileştirmeleri neticesinde marka algısının arttırılması da başarılacaktır. Bu çalışmada taşınabilir şarj cihazları marka algısının arttırılması için KFG uygulaması yapılmıştır. Geliştirilen anket satış elemanları ve tüketicilerden oluşan iki farklı örneklem grubu tarafından cevaplanmıştır. Anket sonuçlarıyla müşteri algısı değerlendirilmiş, KFG matrisi yapılandırılarak analiz edilmiştir. Mevcut müşteri algısının üç alt faktör bazında açılımı ve iyileştirme önerileri firmaya sunulmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Algılanan objektif değer, Kalite fonksiyonu göçerimi, Marka algısı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt 11, Sayı 1, 2018, 111 – 136