Current account sustaınabılıty ın emergıng markets: An analysıs wıth lınear and nonlınear panel unıt root tests

Küçük Resim Yok

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Özet: Bu çalışma doğrusal ve doğrusal olmayan panel birim kök testleriyle birlikte ardışık panel seçim tekniğini kullanarak, sekiz gelişmekte olan ülkenin, Brezilya, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Endonezya, Peru, Rusya, Güney Afrika, cari açıklarının sürdürülebilirliğini çeyrek dönemlik verilerle 1996-2009 dönemi için araştırmaktadır. Doğrusal panel birim kök testinin sonuçları Rusya ve Endonezyanın cari işlemler hesabının durağan olduğuna dair kanıtlar sunarkan, doğrusal olmayan panel birim kök testi sadece Endonezyanın cari işlem dengesinin durağan olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, çalışmanın ilgili literatüre temel katkısı cari hesabın sürdürülebiliğinin araştırılmasında doğrusal ve doğrusal olmayan uyum süreçlerinin ayrıştırılmasının önemine işaret etmektir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

28

Sayı

4

Künye