Anonim Ortaklıklarda Yönetim ve Temsil Yetkisinin Devri Bağlamında Yöneticinin Özen Borcunun Rekabet ve Temsil Sorunu ile İlişkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Büyük ve orta ölçekli anonim ortaklıklarda yönetim faaliyeti çoğunlukla profesyonel yöneticiler tarafından yerine getirilir. Profesyonel yöneticilerin önünü açmak bağlamında 6102 sayılı TTK, anonim şirket yönetim kurulu üyesi olarak görev yapabilmek için pay sahibi olma koşulunu kaldırmıştır. Dolayısıyla yönetim kurulunun kurul olarak ve üyelerin bireysel olarak profesyonel yönetici niteliği, pay sahibi olmaksızın veya sembolik ya da etkili pay sahipliği durumunda da devam etmektedir. Anonim şirketlerde yönetim faaliyetleri yerine getirilirken, pay sahipleriyle yöneticiler arasında çeşitli çıkar çatışmalarının meydana gelmesi olasıdır. Dikey çıkar çatışmaları olarak adlandırılan bu yapının temelinde, temsil ilişkisine dayanan yetki devrinin, çatışan çıkarlar doğrultusunda kötüye kullanılma olasılığı vardır. Anonim şirket yönetimi ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını azaltmanın yollarından birisi temsil sorununa ilişkin yeni yaklaşımlar çerçevesinde yönetim ve temsil yetkilerinin belirlenmesi ve devrine ilişkin yasal düzenlemelere yer vermektir. Diğer bir yol, son yıllarda özellikle halka açık anonim şirketlerde kurumsal yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve buna bağlı dış denetim mekanizmalarının oluşturulmasıdır. Hukukçular tarafından çok az tartışılan bir diğer yöntem ise yönetici işgücü piyasasının oluşumu ile kendi kendini denetimi ve rekabetçi politika ve piyasa yapılarının zorlamasıdır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Temsil Sorunu, Temsil Yetkisinin Devri, Özen Borcu, Rekabet

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1/1 (2015), 11-28

Bağlantı