Tüketici Etnosentrizmi Literatür Taraması

dc.authorid112170en_US
dc.authorid160427en_US
dc.contributor.authorBalıkçıoğlu, Betül
dc.contributor.authorYükselen, Cemal
dc.contributor.authorKoçak, F. Akın
dc.date.accessioned2021-01-22T09:35:54Z
dc.date.available2021-01-22T09:35:54Z
dc.date.issued2019
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractYerli ve yabancı ürünlere karşı satın alma davranışının açıklanmasına yönelik literatürda, uluslararası pazarlara birer giriş engeli olarak değerlendirilen sosyo-psikolojik yapılar mevcuttur. Bu yapılar arasında en sık incelenenleri, tüketici etnosentrizmi ve tüketici düşmanlığı iken bu yapılara yeni olarak tüketicilerin yabancı hayranlığı eklenmiştir. Söz konusu yapıların özünde, iç-grup ve dış-grup ayırımı yatmakla beraber üç yapının referans noktası farklıdır. Tüketici etnosentrizminin referans noktası, yabancı ürünlere karşı yerli ürünleri üstün görme eğilimidir. Tüketici düşmanlığı, yabancı ülkeye karşı duyulan düşmanlık hissinden beslenirken yabancı düşmanlığı yerli ürünleri yabancı ürünlerden daha aşağı görme eğilimiyle ilişkilendirilir. Her üç yapının ortak özelliği, tüketici eğilimleri olmalarıdır. Bu çalışmanın odak noktası tüketici etnosentrizmi yapısına yönelik literatürün incelenmesidir. Bu amaçla öncelikle etnosentrizm ve tüketici etnosentrizm kavramları irdelenmiş, tüketici etnosentrizminin öncülleri ve sonuçları ile bunlar arasındaki ilişkide aracılık ve düzenleyici etkisi olan değişkenler ele alınmıştır. Ayrıca, demografik faktörlerin tüketici etnosentrizmi düzeyini nasıl farklılaştırdığı irdelenmiştir. Son olarak, gelecekte bu alanda yapılacak araştırmalara önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.identifier.citationPazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 23, Ocak 2019, ss. 163-202en_US
dc.identifier.issn1309-243X
dc.language.isotren_US
dc.publisherSistem Ofset Bas. Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti.en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.subjectTüketici etnosentrizmien_US
dc.subjectÜlke orijinien_US
dc.subjectTüketicilerin yabancı hayranlığıen_US
dc.subjectMilliyetçiliken_US
dc.titleTüketici Etnosentrizmi Literatür Taramasıen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
53 TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ LİTERATÜR TARAMAS.pdf
Boyut:
307.12 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: