Tüketici Etnosentrizmi Literatür Taraması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Sistem Ofset Bas. Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Erişim Hakkı

Özet

Yerli ve yabancı ürünlere karşı satın alma davranışının açıklanmasına yönelik literatürda, uluslararası pazarlara birer giriş engeli olarak değerlendirilen sosyo-psikolojik yapılar mevcuttur. Bu yapılar arasında en sık incelenenleri, tüketici etnosentrizmi ve tüketici düşmanlığı iken bu yapılara yeni olarak tüketicilerin yabancı hayranlığı eklenmiştir. Söz konusu yapıların özünde, iç-grup ve dış-grup ayırımı yatmakla beraber üç yapının referans noktası farklıdır. Tüketici etnosentrizminin referans noktası, yabancı ürünlere karşı yerli ürünleri üstün görme eğilimidir. Tüketici düşmanlığı, yabancı ülkeye karşı duyulan düşmanlık hissinden beslenirken yabancı düşmanlığı yerli ürünleri yabancı ürünlerden daha aşağı görme eğilimiyle ilişkilendirilir. Her üç yapının ortak özelliği, tüketici eğilimleri olmalarıdır. Bu çalışmanın odak noktası tüketici etnosentrizmi yapısına yönelik literatürün incelenmesidir. Bu amaçla öncelikle etnosentrizm ve tüketici etnosentrizm kavramları irdelenmiş, tüketici etnosentrizminin öncülleri ve sonuçları ile bunlar arasındaki ilişkide aracılık ve düzenleyici etkisi olan değişkenler ele alınmıştır. Ayrıca, demografik faktörlerin tüketici etnosentrizmi düzeyini nasıl farklılaştırdığı irdelenmiştir. Son olarak, gelecekte bu alanda yapılacak araştırmalara önerilerde bulunulmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tüketici etnosentrizmi, Ülke orijini, Tüketicilerin yabancı hayranlığı, Milliyetçilik

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 23, Ocak 2019, ss. 163-202

Bağlantı