Mekansal Süreklilik Bağlamında Tarihsel Katmanların Değerlendirilmesi : Antakya Kenti Örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Kent Akademisi

Erişim Hakkı

Özet

Ülkemiz tarihi katmanlara sahip kentler bakımından oldukça zengindir, ancak bu yerel kentlerin sayısı giderek azalmaktadır. Tarihi değerlerin gelecek nesillere bozulmadan aktarılması, toplumların sürekliliği için oldukça önemlidir. Katmanlar arasındaki ortaklıklar veya farklılıklar, bu sürekliliği sağlar. Antakya, farklı katmanlara ait güçlü kimlik ögelerine sahip, günümüze kadar tarihi değerini koruyarak gelişimini sürdüren, az sayıdaki kentlerimizden biridir. Çalışmada; kültürel sürekliliği korumaya yönelik olarak, kentin farklı katmanları, kentsel ve yapısal ölçekte incelenerek karşılaştırılmış, kentteki tarihsel ortaklıklar ve farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Ortaklıkların nedeni ve nasıl gerçekleştiği, hangi koşullarda nasıl tavır alındığı belirlenerek, kentin yeni oluşumuna referanslar çıkarılması amaçlanmıştır. Geçmişin aynısını tekrar etmek değil neden ve nasıl sorularıyla, felsefesini ortaya koyarak yararlanmak çalışmanın hedefi olmuştur. Bu amaca yönelik olarak; kentin Roma Dönemindeki durumu, kent ölçeğinde ele alınmış, önemli yapılar üzerinde durulmuş, konut dokusuna ağırlık verilerek Roma dönemi villaları plan bazında incelenmiştir. Kentin Osmanlı Dönemi de yine kentsel ve yapısal ölçekte incelenmiş, kent planı ve konutlar bağlamında ortak özellikleri ortaya konulmuştur. Antakya kentinin günümüzdeki durumu ise, kentin tarihi ve yerel özelliklerini içermemesi nedeniyle diğer dönemlerdeki kadar detaylı ele alınmamıştır. Sonuçta, kentin tarihsel katmanlara ait kentsel ve yapısal özellikleri belirlenmiş ve katmanlar bazında karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler değerlendirilerek, tarihsel süreçte farklı kültürlerin kentteki mimari ortaklıkları ve farklılıkları belirlenmiş yeni tasarımlara referanslar çıkarılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Antakya, Kimlik, Kültürel süreklilik, Tarihsel katmanlar, Çevresel koşullar

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Q3

Cilt

Sayı

Künye

Kent Akademisi Kent Kültürü ve Yönetimi Dergisi 14(2), Yaz, 2021