Statik ve Dinamik Milliyetçilik Üzerine Notlar

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu makale farklı ulus-devlet ve milliyetçilik tanım ve yaklaşımlarını analize dayanmaktadır. Farklı tarih ve sosyo-politik dönemlerde milliyetçilik tanımlarının değişik açılardan değerlendirildiğini işaret etmektedir. Ayrıca, makalede etnik merkezli milliyetçilik tanımları yerine, çok merkezli tanımların daha kucaklayıcı veya dışlayıcı olmadığına tanık olduğumuzu ifade ediyoruz.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ulus-devlet, milliyetçilik, çok merkezlilik

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences 3(1), 2009, 24-35

Bağlantı