Gerekçesiz Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Kamu Düzeni Engeli

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Türk mahkemeleri tarafından verilen kararların mutlak surette bir gerekçe ihtiva etmesi konusunda gerek anayasal düzenimizde gerekse usul hukuku mevzuatımızda açık hükümler yer almaktadır. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarında da gerekçeli karar hakkı adil yargılanma hakkının bir parçası olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu hükümler ve AİHM kararlarının, Türk mahkemelerinde tenfizi talep edilen yabancı mahkeme kararları bakımından da bağlayıcı olup olmadığı meselesi ise hem doktrin hem de uygulama tarafından tartışılmıştır. Gerekçesiz yabancı mahkeme kararının tenfizinin Türk kamu düzenine aykırılık teşkil edeceğini savunan görüşün karşısında, yabancı mahkeme kararlarının gerekçe kısımlarının tenfiz incelemesi kapsamında yer almaması gerektiği, aksi takdirde bu incelemenin revision yasağına aykırılık teşkil edeceğini savunan görüş yer almaktadır. Bu çalışmada ise doktrin ve uygulamada taraftar bulan söz konusu karşıt görüşler irdelenerek söz konusu hukuki sorun hakkında yazarın kişisel görüşü açıklanmaya çalışılacaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tanıma ve Tenfiz, Revision Yasağı, Kamu Düzeni, Gerekçeli Mahkeme Kararı, Adil Yargılanma Hakkı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1/1 (2015), 61-86

Bağlantı