Kaynak Hakkı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Başkasının arazisinde bulunan kaynaktan yararlanma olanağı sağlayan kaynak hakkı, sosyal ve ekonomik yönden önem arz eden bir irtifak hakkıdır. Kaynak, bulunduğu taşınmazın bütünleyici parçası olup, kaynakların mülkiyeti, taşınmazın mülkiyeti ile birlikte kazanılır. Kural bu olmakla birlikte, kaynağın iktisadi bakımdan değerlendirilmesinin hem kaynak malikinin hem de hak sahibinin lehine olduğunu göz önünde bulunduran kanun koyucu, kaynak üzerinde kurulacak irtifak hakkı ile hak sahibine, kaynak suyuna malik olma hakkını tanımıştır. Böylece, kaynağı işletebilmek için yeterli sermayesi olmayan malik, arazinin mülkiyeti kendisinde kalmakla beraber, başkası lehine kaynaktan yararlanmaya ilişkin bir irtifak hakkı tesis ederek, önemli bir gelir elde etme olanağına sahip olur. Bunun karşılığında hak sahibi; taşınmazı, işletmesi veya diğer bir ihtiyacını karşılamak için gerekli olan kaynak suyunu elde etme imkânına sahip olur. Bu amaçla kurulacak olan kaynak hakkı kapsamında, kaynak suyunun ne şekilde alınacağının, bunun için gerekli olan tesisatın malikinin kim olduğunun, tesisata malik olan kişinin sorumluluğunun kapsamının belirlenmesi, kaynak hakkının kullanılması bakımından önem arz eden hususlardır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Taşınmaz Mal, Tapu Sicili, İrtifak Hakkı, Kaynak Hakkı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1/1 (2015), 119-146

Bağlantı