Neo-Klasik İktisat Ve Neo-Klasik Sentez

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Trakya Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

İlk Klasiklerin otomatik tam istihdam dengesi Keynes ve Keynesgil iktisatçılar ile Neo-Klasik iktisatçılar arasındaki tartışmaların odak veya temel noktasını oluşturur. Makalemizde öncelikle Neo-Klasiklerin daha iyi anlaşılması için ilk Klasikler ve Keynegil Sistem hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Makalemizde Pigou Etkisi’ne değinildikten sonra otomatik tam istihdam dengesi konusunda Klasik ve Keynesgil iktisatçılar arasındaki görüş ayrılıkları açısından bir uzlaşma niteliği taşıyan Neo-Klasik Sentez incelenmekte ve bu sistemlerin günümüzde geçerlilikleri ile sonuçlandırılmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Neo- Klasik İktisat, Pigou Etkisi, Neo-Klasik Sentez

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2014 Cilt 16 Sayı 1 (259-280)

Bağlantı