PET katkısının PP’nin mekanik ve morfolojik özelliklerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Gazi Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmada Polipropilen (PP)/ Polietilentereftalat (PET) karışımlarının mekanik ve morfolojik özellikleri incelenmiştir. PP/PET polimerik karışımlarının amaca uygun olarak mekanik özelliklerinde en iyi oran belirlenmiştir. PP/ PET karışımlarının mekanik özelliklerini belirlemek için hem dinamik mekanik analiz (DMA) hem de 25 mm/dk çekme hızında ve farklı ortam sıcaklıklarında çekme testi yapılmıştır. Ayrıca morfolojik özelliklerinin PET katkısına bağlı değişimini gözlemlemek için taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile analiz yapılmıştır. Çekme testi sonuçlarına göre oda sıcaklığında en yüksek Young modülü ve sertlik değerleri PP+ %40 PET örneğinde gözlenmiştir. Bu sonuçlar SEM sonuçları ile desteklenmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Polipropilen, Polietilentereftalat karışımları, Mekanik özellikler, Morfolojik özellikler

Kaynak

WoS Q Değeri

Q4

Scopus Q Değeri

Q2

Cilt

Sayı

Künye

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 34:1 (2019) 319-326