SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüz küresel iş ortamında tedarik zincirlerinin yönetimi son derece kritiktir. Sürdürülebilirlik,işletme faaliyetleri ve tedarik zinciri yönetiminde en önemli faktörler arasındadır. Tedarik zinciriyönetimin sürdürülebilirliğin üç boyutuyla (ekonomik, çevresel ve sosyal) entegrasyonu sürdürülebilirtedarik zinciri yönetiminin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi, çevreseletkileri en aza indirirken, sosyal refahı ve tedarik zinciri kârlılığını en üst düzeye çıkarmak için tedarikzinciri operasyonlarının, kaynaklarının, bilgilerinin ve fonlarının yönetimidir. Günümüzde işletmeler,dâhili operasyonlarından ve tedarikçilerinin operasyonlarından kaynaklanan çevresel, sosyal veekonomik sonuçlardan giderek daha fazla sorumlu tutulmaktadır. Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi,işletmelerin sadece hayatta kalmak için değil; uzun vadede gelişmek ve başarılı olmak için neler yapılmasıgerektiğiyle ilgili sorulara da yanıt vermektedir. Bu çalışma, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi vesürdürülebilirliğin tedarik zincirlerine etkileri üzerine odaklanmaktadır. Ayrıca çalışma, sürdürülebilirtedarik zinciri yönetimi stratejileri ve uygulamaları, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi avantajlarıve zorluklarından da bahsederek sürdürülebilirlik iyileştirmeleri sağlamak isteyen işletmelere rehberliketmeyi amaçlamaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

17

Sayı

3

Künye