İki İdempotent Matrisin Bazı Kombinasyonlarının Grup Tersini Bulan Bir Algoritma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Xg, X matrisinin grup tersini göstersin. Çalışmada, P,Q ? Cn,n sıfırdan ve birbirinden farklı iki idempotent matris ve a, b ? C\{0} ve c, d, e, f , g ? C olmak üzere; A = aP + bQ + cPQ + dQP + ePQP + ƒQPQ + g(PQ)² biçimli kombinasyon matrisinin, bazı koşullar altında, grup tersi için sayısal örnek oluşturan bir algoritma verilmektedir. Ayrıca, verilen algoritmayı kullanarak elde edilen bazı örnekler de çalışmanın sonuna eklenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genelleştirilmiş involutif matris, Grup Ters, EP matris, Tripotent matris

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Sayı 7(1) 2014, 25 - 36

Bağlantı