Atatürkçülük, Devletçilik, Laiklik Merkez Sol Ve Merkez Sağ Partilerin Genel Eğilimleri, Tutumları Ve Yanlışları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Atatürk’ün devletçilik rejimi anlayışı ılımlı, pragmatik ve dinamiktir; özel teşebbüs temel kabul edilir. Fakat, yanlış bir görüşle yoğun, kalıcı ve doktriner bir devletçilik olarak yorumlanmıştır. Aslında bu ikinci yorum İnönü’nün 2. Dünya Savaşı’nda uyguladığı devletçiliktir. Bu yanlış yorumu izleyerek merkez sol partiler Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmelere uymayan, yanlış ekonomi politikaları uygulamışlar ve dolayısıyla ekonomik büyüme açısından zayıf sonuçlar almışlardır; ancak ‘90lı yıllardan sonra gerçek merkez sol anlayışına ve ekonomi politikalarına dönmeye başlamışlardır. Buna karşın merkez sol partiler laiklik ilkesi konusunda çok sağlam bir tutum içinde olmuşlardır. Merkez sağ partiler ise – birçok yanlışlara rağmen – daha gerçekçi ekonomi politikaları uygulayarak daha yüksek bir büyüme hızı sağlamışlardır. Ancak partizanlık, yolsuzluk ve nepotizm açısından sicilleri genellikle çok bozuktur. Asıl önemlisi, din istismarı yaparak devamlı şekilde laiklik ve Atatürk düşmanlığını körüklemişlerdir. Bu ise Türkiye’nin geleceği için en büyük tehlikeyi doğurabilir. Aslında laiklik ilkesinin doğru yorumu ile fertlerin gerçek dindarlığı ve bu sonuncu konuda fertler arasında farkların bulunması hususunda hiçbir çelişki yoktur; yaratılmış olan suni çelişki yanlış yorumlamalardan doğmaktadır

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Atatürk, Devletçilik, Merkez Sol, Merkez Sağ, Partiler, Laiklik

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences 2(2), 2008, 68-97

Bağlantı