Kriz Yönetiminde Üretim Yönetimi Stratejileri ve Politikalarının Kullanılmasıyla İlgili Bir Alan Araştırması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Kriz dönemleri, belirsizlikler ve sürprizlerle doludur. Bu dönemlerde örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri, olası tehlikelerden korunmalarına ve bu tehlikeleri fırsatlara dönüştürebilmelerine bağlıdır. Dolayısıyla, sürekli değişen çevre koşulları karşısında uygun üretim politika ve uygulamalarına önem vermeyen işletmelerin başarılı olma şansları oldukça düşüktür. Bu çalışmada, kriz ortamlarında işletmelerin kalite, maliyet, hız ve esneklik gibi rekabet avantajlarından yararlanabilmeleri amacıyla uygulayabilecekleri üretim yönetimi strateji, politika ve teknikleri ele alınmaktadır. Bu amaçla yapılan anket uygulaması ile işletmelerin krize karşı uyguladıkları üretim yönetimi stratejileri ve politikalarının neler olduğu ve bunların önem dereceleri belirlenmeye çalışılmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kriz Yönetimi, Üretim Yönetimi, Üretim Yönetimi Stratejileri, Üretim Yönetimi Politikaları, Alan Araştırması

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2017 , 4 (2) , 23-50