II. Meşrutiyet'te fikir gazeteciliği : Sırat- ı müstakim, iştirak, içtihad ve Türk yurdu

Küçük Resim Yok

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

II. Meşrutiyet?in en önemli özelliklerinden bir tanesi basın alanında yaşanan patlamadır.Budönemde sınıf mücadelesi kavramı gelişmiş, farklı fikirler yayılmaya başlamış ve bu fikirlerinyayılması amacıyla fikir gazeteciliğinin temelleri atılmaya başlamıştır . Ana-akım gazetelerin (Tasvir-iEfkar, Ceride-i Havadis , Tanin, İkdam vs.) dışında belirli bir fikri yaymak için yayımlanan bu gazeteve dergilere örnek olarak; İslamcılık doğrultusunda yayımlanan Sırat-ı Müstakim (1908) dergisi,Solculuk fikrinin temsilcisi sayılan İştirak (1910) gazetesi, Batıcılık yanlısı olarak bilinen İçtiha d(1904) dergisi ve günümüzde halen yayımlanmakta olan Türkçülük temsilcisi Türk Yurdu (1911)dergisi verilebilir. Bu gazete ve dergiler, geniş halk yığınları tarafından takip edilmiş ve hatta bahsigeçen yayınların yazarları, savunucusu oldukları fikirlerin ya yılmasında öncülük etmişlerdir. Buçalışmada; yukarıda örneğini verdiğimiz dört farklı düşünceyi temsil eden gazete ve dergilerin birerincelemesi yapılmaktadır. Çalışmadaki ana amaç, ana-akım gazetelerin dışında yayımlanan fikirgazetelerinin öncüleri sayılan bu gazete ve dergilerin tohumlarının nasıl atıldığını ve ne derece etkiliolduğunu gözler önüne sermektir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

12

Künye