Salmonella spp. tespiti için ilmiğe dayalı izotermal amplifikasyon (LAMP) ile kombine üç boyutlu (3B) yazıcıda mikroakışkan çip imalatı

Küçük Resim Yok

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Gıda ve çevresel kaynaklarda Salmonella'nın hızlı, güvenilir ve hassas tespiti, halk sağlığını korumak için çok önemlidir. LAMP yöntemi özel cihazlara ve deneyimli personele ihtiyaç duymaksızın uygulanabilecek bir yöntem olduğu için son yıllarda sıklıkla tercih edilmektedir. LAMP’ın, mikroakışkan cihazlarla kombine edilmesi sınırlı kaynakların olduğu durumlarda, hızlı tanı testleri için bir alternatifdir. Salmonella spp. tespiti için, üç boyutlu yazıcıda biyouyumlu PLA filament kullanılarak mikroakışkan çip oluşturularak, ilmiğe dayalı izotermal amplifikasyon yöntemi ile kombine edilmesi amaçlanmıştır. Mikroakışkan çipler CATIA V5 programı kullanılarak tasarlandı (Çip boyutları 15x12.5x2.4 mm, kanal çapı 850 µm) ve PLA filament kullanılarak 3B yazıcıda üretildi. Salmonella spesifik LAMP reaksiyonları için InvA geni seçildi. Mikroakışkan çipler için kuru ısı bloğu kullanıldı ve LAMP protokolü 65?’da 30 dak.’ydı. Testin duyarlılık, özgüllük, PPD ve NPD ölçümleri gerçekleştirildi. Kültür yöntemi ile Salmonella pozitif saptanan 25 pozitif numune arasında, mikrosantrifüj tüpünde uygulanan LAMP reaksiyonu ile sadece bir numunede yalancı negatif sonuc saptanmışken, mikroakışkan çip üstünde uygulanan LAMP reaksiyonunda ise iki numune yalancı negatif olarak tespit edildi. Sonuç olarak; verilerimiz LAMP reaksiyonları ile mikroakışkan çip teknolojisinin birleştirilebileceğini, üç boyutlu yazıcıların bu mikroakışkan çiplerin üretimi sırasında kullanılabileceğini bize göstermiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

33

Sayı

2

Künye