Bütünleşik ANP-VIKOR Yaklaşımı İle Erp Yazılımı Seçimi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü

Erişim Hakkı

Özet

üretimi için gereken iş gücü, makine, malzeme, hammadde gibi kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımlarını kullanmaktadırlar. İşletmelerdeki süreçlerin ortak bir platformda bir araya getirildiği ERP yazılımları, firma ölçeğine ve faaliyet sektörlerine göre değişmekle birlikte oldukça maliyetli, kurulumu ve istenen şekilde çalışması belirli süreler alan uygulamalardır. Bu yazılımların seçimi, işletmeler için önemli kararlardan biridir. Bu çalışmada, birden çok nitel ve nicel kriter göz önünde bulundurularak en uygun ERP yazılımının seçilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın yöntemi, analitik ağ süreci (ANP) modeliyle elde edilen kriter ağırlıklarının, VIKOR (Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje-Çok kriterli optimizasyon ve uzlaşık çözüm) metodu ile analizine dayanmaktadır. ANP, sayısallaştırılabilen ve sayılaştırılması zor olan kriterler arasındaki içseldışsal bağımlılıkların ve geri bildirimlerin analiz edilebildiği etkili bir karar verme tekniğidir. VIKOR metodu ise alternatiflerin çok kriterli değerlendirilmesi sürecinde uzlaşık sıralama prensibini esas alan sıralama ve karar verme metodudur. Bütünleşik ANP-VIKOR yöntemi kullanılarak dört farklı ERP yazılım alternatifi değerlendirilmiş ve en iyi seçenek belirlenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kurumsal kaynak planlama, Analitik ağ süreci (ANP), Çok kriterli optimizasyon ve uzlaşık çözüm( VIKOR)

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Dergisi Ocak 2011 Cilt 5 Sayı 1 (97-110)

Bağlantı