Psikolojik güçlendirmenin finansal olmayan performans üzerindeki etkileri

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma psikolojik güçlendirmenin örgütlerin finansal olmayan performansı üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacını taşımaktadır. Araştırma sağlık sektöründe hizmet veren bir işletmenin 70 beyaz yakalı çalışan üzerinde yapılmıştır. Yapılan faktör analizine göre psikolojik güçlendirme için etki boyutu ,yetkinlik boyutu ve anlam boyutu , finansal olmayan performans için ise müşteri boyutu , iç süreçler boyutu veöğrenme ve gelişme boyutu tespit edilmiştir. Analizler sonucunda finansal olmayan performans algısı boyutlarından iç süreçler boyutu ile psikolojik güçlendirme boyutlarından etki boyutu arasında negatif yönlü, finansal olmayan performans algısı boyutlarından öğrenme ve gelişme boyutu ile psikolojik güçlendirme, psikolojik güçlendirmenin etki boyutu ve psikolojik güçlendirmenin anlam boyutu arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Regresyon analizi sonucunda psikolojik güçlendirme boyutlarının finansal olmayan performans ve boyutları üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

13

Sayı

2

Künye