Employment Relations Policy and Development Trends in the EU

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2007

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Avrupa Birliği'ne üve ülkeler, büyüyen ekonomik aktiviteleri bir düzen içerisinde yürütmek için, uluslarüstü politik bir yapı oluşturmuşlardır. 1957 de Roma'da yalnızca 6 üye ülkenin imzaladığı kuruluş anlaşmasından beri, zaman içinde ve üye ülkelerin büyümesiyle direktiflerde pek çok revizyon yapılmıştır. Başlangıçta, Birlik ortak bir pazar kurmayı amaçlamış, gümrük vergilerinin kaldırılması hedeflenmiş ve amaçlar hemen hemen tamamıyla ekonomik ortaklık olmuş ve adı da Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak belirlenmişti. 1992 yılında, Masstricht'te diğer bir anlaşma imzalandı ve buna, Avrupa Birliği anlaşması denildi. Bu yeni anlaşmanın imzalanmasıyla siyasi birliğe doğru önemli bir adım atılmış oldu. Maastricht anlaşması, 1997 yılında Amsterdam anlaşması ile revize edildi ve üye ülkelerdeki toplum kurallarının 2 önemli alam yemden ele alındı. Bunlardan biri, Eğilim, Mesleki Eğilim ve Gençlik diğeri ise, İstihdam konusuydu. Revize edilen bu iki önemli Sosyal Politika'dan istihdam, üve ülkelerin iş hukuku kurallarında; çalışma saati, ana-baba izni, yan zamanlı iş gibi konularda pek çok yeni direktif oluşturdu Örnek olarak, çalışma saatleri ile ilgili direktif. Alman İş hukuku kanununun özellikle hastanelerdeki çalışma saatlerinin değiştirilmesine sebep olmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences 1 (2), 2007, 30-51

Bağlantı