Internationalization of Small-Medium Sized Firms

Küçük Resim Yok

Tarih

2005

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Özet: Bu makale, küçük işletmelerin uluslararasılaşma sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri araştırıyor. Makalenin ilk bölümünde stages, Uppsala ve new venture teorilerim inceleyeceğiz. Stages model, uluslarasılaşma sürecini aşamalar halindeki bir gelişim olarak açıklıyor. Öğrenme teorisine önem veren Uppsala model ise dinamik bir modeldir. New venture model, bu iki teoriyi eleştirmiş ve küçük ölçekli firmaların kuruluşlarından itibaren uluslararasılaşmaya başladıklarını savunmuştur. Literatür incelemeleri, araştırmaların çoğunun büyük işletmeler üzerine odaklandığını, küçük işletmeler üzerine yapılan araştırmaların sınırlı sayıda olduğunu gösteriyor. Son yıllarda küçük işletmeler önem kazanmaya başlamıştır, ve daha ucuz dağıtım, iletişim maliyetleri onları uluslararası alana katılmalarına teşvik etmiştir. Araştırma, küçük işletmelerin uluslararasılaşma sürecini etkileyen içsel faktörlerin, dışsal faktörlerden daha önemli olduğunu göstermiştir. Yöneticinin karını maximize etme düşüncesi, firmaların teknolojik avantajları, ihracat politikaları ve ihracat planı firmaların uluslararasılaşmasını etkileyen önemli içsel değişkenlerdendir. Birçok araştırma, küçük firmaların ihracat yoğunluklarının (ihracat satışları/toplam satışlar) büyük firmalar kadar başarılı olduğunu göstermiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

ÖNERİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

24

Künye