Sinemada Shakespeare'in Tarihsel Kahramanları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2007

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu yazı tiyatronun en ünlü ve önemli yazarı Shakespeare'in tarihsel oyunları ve kahramanlarının sinemaya uyarlanışıyla ilgilidir. Başlangıçtan günümüze oyunları bazen olduğu gibi bazen değiştirilerek sinemaya uyarlanan yazarın Henry V, Julius Caesar, Kral Lear, Macbeth ya da Othello gibi tarihsel oyunlarındaki bu kahramanların incelendiğinde, aslında görülenin ne kral, ne prens, ne "biiyiik bir insan" olduğu, sadece biitiin zamanlara taşınan kusurlarıyla va tutkularıyla ve yoldan çıkmış bir dünyada yaşayan insan olduğu gerçeği ortaya konmaya çalışılmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Shakespeare, oyun, kahraman, mitoloji, insan, yönetmen, uyarlama

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences 1 (2), 2007, 67-96

Bağlantı